Vertimo mitai

  • Gerame vertimų biure turi būti daug darbuotojų

Apsilankę vertimų biure, kad ir kokias kokybiškas vertimo paslaugas jis teiktų, nei viename jų nerasite daug vertėjų. Visi vertimų biurai dažniausiai naudojasi laisvai samdomų vertėjų paslaugomis, kurie darbą atlieka nuotoliniu būdu iš įvairiausių pasaulio vietų. Juk daug vertėjų vertimus atlieka į savo gimtąją kalbą, todėl didžioji jų dalis gyvena net ne Lietuvoje. Visgi, geras vertimų biuras nuo tų, kurie užsako vertimus pas pigiausius ir dažnai net be vertimo patirties esančius vertėjus, o klientams juos perparduoda su didžiuliu antkainiu, skiriasi tuo, kad vykdo kruopščią vertėjų ir redaktorių atranką, darbų vertinimą bei su vertėjais pasirašo konfidencialumo sutartis, kad užsakovų vertimui siunčiama informacija būtų apsaugota.

  • Vertėju gali būti bet kas, mokantis dvi kalbas

Tai labiausiai paplitęs ir turbūt pats klaidingiausias mitas. Deja, bet norint būti profesionaliu vertėju, nepakanka vien tik gerai mokėti savo gimtąją ir užsienio kalbas. Geras vertėjas privalo turėti filologinį išsilavinimą, būti gerai susipažinęs su tos šalies kultūra, ypatingai gerai suprasti tiek gramatinius, tiek ir stilistinius kalbos niuansus, terminologiją, sakinio struktūrą bei sintaksę, be to, reikia nepamiršti, kad šiais pokyčių laikais, viskas keičiasi ypatingai greitai, todėl geras vertėjas visada domisi kalbos naujovėmis.

  • Patyręs vertėjas klausimų neužduoda

Geras vertėjas tikrai užduoda klausimų. Žinoma, ne visada. Vertėjo ir užsakovo bendradarbiavimas veda į kokybišką vertimo rezultatą. Kartais klientai nori, kad tam tikras terminas būtų verčiamas tik taip, kaip jie nurodo, vertime nenaudojant to žodžio sinonimų, todėl apie tai būtina informuoti vertėją iš anksto. Pasitaiko ir tokių atvejų, kad vertėjas pastebi loginių ar gramatinių klaidų originaliame tekste, tuomet taip pat yra informuojami užsakovai, kad galutiniu rezultatu liktų patenkintos abi šalys.

  • Yra tik vienas teisingas vertimo variantas

Jei tą patį tekstą duosite išversti keliems skirtingiems vertėjams, gali būti, kad tiek skirtingų vertimų ir gausite. Vertimas nėra tik žodžių perrašymas kita kalba. Kiek vertėjų – tiek ir galimų vertimo variantų. Jei vertime informacija, prasmė ir kalbos stilius yra perteikti kokybiškai, tuomet vertimas yra teisingas.

  • Kuo geresnis vertėjas, tuo greičiau ir pigiau jis verčia

Geri ir patyrę vertėjai dažniausiai nesėdi sudėję rankų ir neverčia už bet kokią kainą. Profesionalus vertėjas nustato tokį savo darbo užmokestį, kuris jam leis apmokėti visas su darbu susijusias išlaidas, tobulėti ir toliau kokybiškai versti. Gaudamas mažą atlygį, vertėjas stengsis darbą atlikti kuo greičiau, tinkamai neįsigilinant į sudėtingą verčiamą tekstą. Taip nukenčia vertimo kokybė. Todėl geras ir patyręs vertėjas visada skirs tiek laiko, kiek jo reikia, kad įsigilintų į verčiamą tekstą ir jį išverstų profesionaliai.

  • Vertėjas gali versti bet kokį tekstą

Vertėjas gali versti bet kokį tekstą. Geras vertėjas dažniausiai specializuojasi tik konkrečios srities vertime, pvz. juridiniuose, medicininiuose, finansiniuose, techniniuose arba tik grožinėje literatūroje. Kad vertimas būtų sklandus, geram vertėjui nepakanka turėti platų žodyną, bet jis taip pat privalo puikiai išmanyti verčiamo teksto specifiką, suprasti kaip veikia vienas ar kitas mechanizmas.

  • Geras vertėjas žino visus žodžius užsienio kalba

Geras vertėjas nėra žodžio „žodynas“ sinonimas. Geras vertėjas tikrai nežino visų žodžių ir net neprivalo jų žinoti. Žodynai yra jų darbo priemonė, kuri padeda atliekant vertimus, o vertėjo pareiga – mokėti jais naudotis.

  • Tas pats vertėjas verčia ir žodžiu, ir raštu

Taip būna tik ypatingai retais atvejais. Vertimas raštu ir žodžiu labai skiriasi, todėl ir daugelis vertėjų verčia tik sau priimtiniausiu būdu: arba raštu, arba žodžiu. Atliekant vertimus raštu, lingvistas gali gilintis į tekstą tiek laiko, kiek jam to reikia. Jis gali ieškoti įvairiausių terminų ar reikiamos informacijos įvairiuose šaltiniuose, kai, tuo tarpu, vertėjas žodžiu to padaryti negali, nes turi greitai reaguoti į „gyvą“ situaciją, o klaidų taisymui laiko nebelieka.

  •  Viską galiu išversti ir pats

Ir tai iš dalies tiesa. Jei jums reikia išversti draugo siųstą žinutę ar laišką, tikime, kad jūsų žinių pakaks ir išsivertę patys, bent jau esmę tikrai suprasite. Tačiau, jei vertimą reikia pateikti į teismą ar savo partneriams/potencialiems klientams užsienyje, tokį vertimą derėtų atlikti tik profesionaliam vertėjui, turinčiam ilgametę patirtį ir puikiai išmanančiam tam tikros specifikos terminologiją.

  • Technologijos jau labai greitai pakeis vertėjus

Bent jau artimiausiu metu joks robotas ar kompiuteris tikrai nesugebės visiškai pakeisti profesionalaus vertėjo. Kad taip nutiktų, pirmiausia, mašinas reikėtų išmokyti mąstyti taip, kaip tai daro žmogus. Mašininis vertimas gali pagelbėti vertėjui išversdamas trumpus sakinius ar pavienes frazes, bet jis tikrai neatliks profesionalaus vertimo, kaip tai gali padaryti žmogus, kadangi tik žmogus geba puikiai jausti kalbą, atsižvelgti į kontekstą ir maksimaliai tiksliai ir aiškiai jį perteikti kita kalba

Skip to toolbar